Skip to main content

Marine Service

Marine service

HELLE – et flexfartøj til dagsejlads

Vi opererer flexfartøjet HELLE, der er godkendt til dagsejlads i op til 14 timer max 25 sømil fra nærmeste kyst (Havområde-A1). Skibet er ideelt til at operere i mindre havne pga. sin lave dybdegang på ca. 2 meter.

Fartøjet har et pæletræk på 7 tons, og er udrustet med slæbekrog, kran, bovtruster, A-frame med spil samt kan tilrigges med 2 stk. støtteben til at positionere fartøjet ved anlægsopgaver.

Fordelene ved HELLE

HELLE er et fleksibelt arbejdsfartøj, der kan tilrigges og anvendes til mange forskellige typer opgaver:

  • Oprensning og udjævning af havbund med sedimentskraber
  • Håndtering af farvandsafmærkninger og andet havmålingsudstyr
  • Mindre bjærgningsopgaver i samarbejde med lokale dykkere (kan udrustes som dykkerplatform)
  • Nedramning af pæle og mindre spuns med lufthammer
  • Havnebugsering
  • Forsyningssejlads
  • Øvrige anlægs- og søentrepriser

Kåre Madsen

Maritime Specialist