Skip to main content

CSR politik

Virksomhedens samfundsansvar

Kun med glade og tilfredse medarbejdere når vi målet

Seasight Group har en målsætning om at have MEGET tilfredse medarbejdere. Dette måles årligt i en trivselsundersøgelse, og det er vores mål at 95 % af medarbejderne er meget tilfredse.

Vi arbejder kontinuerligt på at nedbringe uheldig belastning af det omkringliggende miljø, ligesom vi ønsker at være førende på udvikling af miljørigtige løsninger til vores kunder og generelle energieffektiviseringer af vore produkter og ydelser.

Dorthe Marie Siersbæk

Chief of HR, HSEQ & Marketing

Code of Conduct

Seasight Group (SG) vil med nedenstående Code of Conduct omhandlende følgende 10 punkter som standard for virksomhedens sociale og etiske ansvar, støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder.

1

SG vil sikre, at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

2

SG opretholder foreningsfriheden og anerkender effektivt retten til kollektive forhandlinger.

3

SG støtter afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde.

4

SG støtter en effektiv afskaffelse af børnearbejde. Dette er nationalt afhængigt af, hvad der er barnets tarv i den aktuelle situation.

5

SG støtter afskaffelsen af forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv.

6

SG støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.

7

SG tager initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.

8

SG ønsker at tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

9

SG modarbejder korruption i alle dens former, herunder afpresning og bestikkelse.

10

SG går til en hver tid ind for ligeværdighed, dette er uafhængigt af titel, køn eller religion.

Plads og rummelighed er vigtige parametre

Seasight Group er en del af det rummelige arbejdsmarked, herunder med plads til handicappede medarbejdere samt medarbejdere med specielle behov. Det er vores mål, at 5% af medarbejderstyrken kommer fra det rummelige arbejdsmarked.

SG ønsker at bidrage til et samfund, der ikke mangler faglært arbejdskraft – det er vores mål at 10% af medarbejderstyrken er elever eller lærlinge. Desuden støtter vi lokalsamfundet, sponserer det lokale foreningsarbejde og bakker op om arrangementer, der kan være med til at fremme området.